Innowacje, inwestycje, rozwój w Schattdecor Głuchołazy

To hasło towarzyszyć będzie uroczystościom otwarcia nowych inwestycji w zakładzie Schattdecor na południu Polski. Dzięki innowacyjnym projektom poczynionym w ostatnich latach, a w szczególności tym z ostatnich dwóch lat, możliwy był spektakularny rozwój przedsiębiorstwa. Powstała nowoczesna technologicznie firma gwarantująca klientom produkt o najwyższej jakości, pracownikom bezpieczne miejsca pracy i odgrywająca istotną rolę w gminie. Sukcesu należy upatrywać we właściwym zarządzaniu produkcją, w zaangażowaniu pracowników oraz, a może przede wszystkim, w filozofii firmy.

Trzeba lubić ludzi
Ta myśl umieszczona w filozofii Schattdecor to nie tylko istotna zasada zarządzania, lecz autentycznie żywa podstawa działalności. Przyszłość przedsiębiorstwa gwarantowana jest nie tylko przez stabilność finansową, lecz przede wszystkim przez zbudowanie jej pozytywnego wizerunku i solidnej marki. Schattdecor kształtuje swoje relacje z pracownikami, klientami, dostawcami i społecznością lokalną w oparciu o solidny fundament etyczny.

Rys historyczny
Początki działalności Schattdecor w Głuchołazach to koniec lat 90., kiedy to Walter Schatt przejął część udziałów firmy Prismadecor. W roku 2003 rozpoczęła się przebudowa zakładu, a w roku 2005 został on przekształcony w spółkę córkę. W 2008 roku nastąpiła fuzja Prismadecor i Schattdecor, w wyniku której oba przedsiębiorstwa funkcjonują jako jedna firma. Obecnie zakład w Głuchołazach jest jednym z najlepiej prosperujących zakładów grupy i zdecydowanym numer jeden w produkcji folii preimpregnat nazywanej SMARTFOIL. Folia z Głuchołaz trafia na rynek w Polsce, ale zdecydowana jej większość eksportowana jest do Europy Zachodniej, Włoch, do Skandynawii oraz poza Europę. Smartfoli ma więc zasięg ogólnoświatowy!

Innowacyjny produkt
„Folie finish są z technicznego punktu widzenia produktami bardzo wymagającymi” – podkreśla członek zarządu Paweł Fiebig. Stosując w produkcji zadrukowany, cienki preimpregnat lub papier dekoracyjny oraz wykorzystując różne metody lakierowania folii, Schattdecor wytwarza folie o różnych parametrach, stopniach połysku oraz odporności. Zmienna kombinacja papieru, żywicy i systemów lakierniczych oraz zastosowanie indywidualnych parametrów maszyn daje możliwość produkcji folii, która zostaje w najdokładniejszy sposób dopasowana do potrzeb klientów. W ostatnich latach silny nacisk kładzie się na rozwój efektów optycznych i dotykowych folii, takich jak efekt 3D czy odwzorowanie naturalnej struktury drewna w postaci efektów synchronicznych.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób pracujących nad rozwojem tego produktu udało się uzyskać folie nie tylko ciekawe optycznie, ale także odporne na działanie czynników zewnętrznych. Wykonywane testy laboratoryjne pozwalają sprawdzić odporność nadaną folii podczas lakierowania. W Schattdecor receptury lakiernicze umożliwiają nadanie foliom jednego z wielu stopni odporności.

Smartfoil trafia na powierzchnie płyt drewnopochodnych, a następnie dekoruje fronty i korpusy mebli, drzwi, panele ścienne, listwy i inne elementy wyposażenia wnętrz.

Bezpieczna produkcja
„Produkcja w Schattdecor Głuchołazy to proces bardzo bezpieczny dla środowiska i otoczenia” – mówi z pełną odpowiedzialnością członek zarządu Mirosław Wolski. Po przejęciu zakładu zweryfikowane zostały wszystkie pozwolenia związane z ochroną środowiska. Wraz z rozwojem firmy sukcesywnie wprowadzano nowe lakiery i dodatki, które zawierały coraz mniej rozpuszczalników emitowanych w procesie nakładania i suszenia lakieru. Każda taka zmiana lakierów była poprzedzona szeregiem testów oraz pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Równolegle prowadzono projekty mające na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów podczas produkcji, co skutkowało ich zmniejszeniem o 50%. Inwestycje w obszarze ochrony środowiska wiążą się z zakupem najbardziej profesjonalnych urządzeń do wypalania emisji oraz zamkniętych układów chłodzenia, a także z lokalizacją źródeł hałasu w miejscach osłoniętych ekranami dźwiękochłonnymi. Uruchomiono również dwa regeneracyjne dopalacze termiczne (RTO), których skuteczność sięga 99%, co praktycznie eliminuje emisje związków lotnych do atmosfery. Zastosowano rozwiązania umożliwiające odzysk nawet ciepła resztkowego z wykorzystaniem technologii absorpcyjnej do zasilania niezbędnej w zakładzie klimatyzacji, dzięki czemu oszczędza się zużycie energii elektrycznej stosowanej powszechnie do zasilania klimatyzatorów. W zakładzie podczas rozbudowy zmodernizowana została instalacja przemysłowa podczyszczania ścieków oraz system selektywnej zbiórki odpadów.

W Schattdecor Głuchołazy używane są w procesie lakierowania rozpuszczalniki w minimalnych ilościach od 0,2% do maksymalnie 3%, ponieważ podstawowym rozpuszczalnikiem jest woda.

Na bieżąco prowadzone są badania środowiska pracy (hałas, zapylenie, stężenia chemikaliów, oświetlenie itp.) przez opolski sanepid oraz niezależne firmy zewnętrzne posiadające odpowiednie akredytacje organów państwowych.

Pracownik fundamentem sukcesu
Dbałość o pracowników, nawiązująca do przytoczonego wcześniej hasła z filozofii Schattdecor: „Trzeba lubić ludzi”, przejawia się w różnego rodzaju działaniach mających na celu nie tylko rozwijanie ich kompetencji, ale również troskę o równowagę między pracą a życiem prywatnym. Organizowane są zatem szkolenia podnoszące kompetencje zarówno w zakresie umiejętności twardych, jak i miękkich, działania integracyjne oraz prozdrowotne. Aktualnie zakład Schattdecor w Głuchołazach zatrudnia ponad 150 osób, gwarantując im bezpieczne i atrakcyjne miejsca pracy.

Schattdecor w mieście Głuchołazy
Schattdecor jest aktywnym uczestnikiem życia gminy Głuchołazy, uwzględnia potrzeby społeczności i działa na rzecz jej rozwoju między innymi poprzez tworzenie bezpiecznych miejsc pracy, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, współpracę z administracją czy transfer wiedzy w regionie. Schattdecor chce być „dobrym sąsiadem” – wspomagającym społeczność, ale także rozumiejącym jej potrzeby. Firma wspiera działalność organizacji zajmujących się kulturą (Dni Głuchołaz, festiwale muzyki klasycznej i rozrywkowej), sportem (OSIR) i działalnością charytatywną (świetlica socjoterapeutyczna, Stowarzyszenie Chrobry) oraz działania edukacyjne, czego przykładem może być rozwój talentów młodych ludzi w ramach półrocznego programu LMI, którego wysoki koszt został w pełni sfinansowany przez Schattdecor.

Otwarcie nowych inwestycji
W maju Schattdecor świętować będzie otwarcie nowych inwestycji razem z klientami, pracownikami oraz mieszkańcami miasta Głuchołazy w ramach Dni Drzwi Otwartych.

Inwestycje te, zlokalizowane na obszarze obejmującym ok. 4,5 ha, objęły budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej, rozbudowę linii produkcyjnej (montaż maszyny lakierniczej PML7 oraz przewijarek) oraz montaż systemów RTO. Łączny koszt tego projektu to ponad 100 mln zł. W ramach realizowanego projektu zatrudniono 45 nowych pracowników. „Powstał nowoczesny technologicznie zakład, który dzięki swojemu innowacyjnemu produktowi bardzo dobrze rokuje na przyszłość” – podkreśla dyrektor zakładu Jerzy Szejwian.

(dp)