dr hab. Piotr S. Mederski

Dr hab. Piotr S. Mederski od 25 czerwca 2014 r. pełni rolę Prezesa FSC Polska a od 2012 r. był członkiem Zarządu FSC Polska. Jest pracownikiem naukowym Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

mini_dr-inz-hab-piotr-mederski

Przebieg rozwoju naukowego
– 2004: dr nauk leśnych, AR Poznań, Wydział Leśny.
– 2000: mgr inż. leśnictwa, AR Poznań, Wydział Leśny.

Zainteresowania naukowe
– analiza czynników z zakresu zarządzania zasobami leśnymi i organizacji pracy oraz ich wpływu na wydajność w procesach pozyskiwania i zrywki drewna,
– analiza ekonomiczna pozyskiwania i zrywki drewna,
– zagadnienia ergonomii z zakresu organizacji i środowiska pracy.

Dydaktyka:
– Użytkowanie lasu (ćwiczenia-studia stacjonarne i niestacjonarne)
– Pozyskiwanie drewna (ćwiczenia-studia stacjonarne i niestacjonarne)

Fakultety:
– Wybrane praktyczne zagadnienia ścinki i obalania drzew trudnych

Ćwiczenia terenowe:
– Pozyskiwanie drewna
– Nauka o surowcu drzewnym

Projekty badawcze realizowane
– 2007-2008; główny wykonawca: Analiza ergonomiczna Programu Timbermatic 300 służącego do optymalizacji sortymentacji surowca drzewnego w maszynowej technologii pozyskiwania drewna – 9/14/WI/07/AE – grant interdyscyplinarny. Projekt finansowany w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
– 2006-2010; nominowany uczestnik: COST ACTION E 51: Integrating Innovation and Development Policies for the Forest Sector. Projekt finansowany w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej.
– 2005-2012; kierownik projektu: Analiza procesów technologicznych pozyskiwania drewna z uwzględnieniem różnych organizacji prac – 135-L-14-W. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach badań własnych.
2004-2008; uczestnik ConForest Project Centre: The question of CONversion of coniferous FORESTs on sites naturally dominated by broadleaves for the sustainable fulfillment of society’s needs (http://www.conforest.uni-freiburg.de/index.php). Projekt realizowany pod egidą Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI)www.efi.int.

Projekty badawcze zakończone
– 2006-2007; główny wykonawca: Opracowanie ekologicznej i wysokowydajnej metody pozyskiwania drewna dla leśnictwa Środkowoeuropejskiego – 197/6.PR UE/2006/7. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
– 2005-2007; nadzór merytoryczny i finansowy (2006-07) i główny wykonawca (2005-06) w projekcie: Development of ecologically compatible, highly productive method of timber harvesting for Central European forestry – ForstINNO – COOP-CT-2005-512681. Projekt finansowany w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej deutsch:http://www.forst.tu-dresden.de/Technik/ft/FI/index.htm
– 2003-2005; główny wykonawca: Ekonomiczne i ergonomiczne aspekty pozyskiwania sosny z zastosowaniem zmechanizowanych procesów technologicznych – KBN 3 P06L 015 24. Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).