Dr hab. Ewa Ratajczak z nominacją profesorską

8 października 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki nominacje profesorskie. Wśród nominowanych 59 osób znalazła się także profesor nauk ekonomicznych dr hab. Ewa Ratajczak, zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Technologii Drewna.

mini_e.ratajczak-foto

Profesor Ewa Ratajczak jest specjalistką z zakresu ekonomiki drzewnictwa i ekonomii branży, autorką licznych publikacji, prac naukowo-badawczych, ekspertyz i referatów z zakresu rynku drzewnego oraz ekonomicznych, ekologicznych i techniczno-technologicznych problemów sektora leśno-drzewnego postrzeganego jako cały „łańcuch drzewny”. Szczegółowe obszary zainteresowań naukowych to: strategie rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego, międzynarodowa konkurencyjność sektora leśno-drzewnego, innowacyjność, racjonalność wykorzystania drewna w różnych kierunkach jego przerobu, a ostatnio – biogospodarka i zielona gospodarka.

Jako pierwsza w Polsce opracowała studium rynku drzewnego zgodnie z kanonem nauk ekonomicznych, określiła podstawy metodyczne i decyzyjne dla restrukturyzacji polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz kształtowania polityki przemysłowej w tej dziedzinie. Jej dokonaniem jest także opracowanie oryginalnego narzędzia kompleksowych analiz rynku drzewnego (system ekwiwalentów drewna), opracowanie metody analizy rynku drewna poużytkowego i jego studium dla Polski, realizacja projektu szkoleniowego zwiększającego konkurencyjność przedsiębiorstw drzewnych, przeprowadzenie pierwszego w Polsce foresightu w drzewnictwie, wykreowanie (wraz z zespołem) systemu informacji i monitoringu rynku drzewnego, a także merytoryczna współpraca z Komitetem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ w Genewie (prognozy rynku drzewnego, public relations, innowacje, zielona gospodarka, biogospodarka).

Profesor Ratajczak pełniła i pełni wiele funkcji w polskich i międzynarodowych gremiach z obszaru nauk ekonomicznych, leśnych, drzewnych. Między innymi przewodniczyła międzynarodowej sieci naukowej InnovaWood, skupiającej 60 uczelni i jednostek naukowych z 25 krajów (lata 2011-2013), jest przewodniczącą Komitetu Sterującego w strategicznym programie badań naukowych w obszarze „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG (w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), przewodniczącą Sądu Konkursowego Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich na targach MEBLE oraz redaktor naczelną czasopisma naukowego „Drewno. Prace naukowe, doniesienia, komunikaty” (od 2010 r. – na tzw. liście filadelfijskiej). Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, Rady Naukowej „Przeglądu Papierniczego”, Komitetu Technologii Drewna PAN – Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, Komisji Leśno-Drzewnej PAN Oddział w Poznaniu, a funkcję eksperta pełni w Komisji Europejskiej, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: ITD.