Bogdan Czemko

mini_b.czemko.---m

Bogdan Czemko, mgr inż technologii Drewna po Akademii Rolniczej w Poznaniu, po studiach praca w Barlineckim PPD, następnie w Ośrodku Rozwoju Przemysłu Drzewnego ORED. Od 18 lat dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego..