Thermocoll – kleje do obrzeży

Wielu producentów obrzeży naturalnych czy też obrzeży z tworzyw sztucznych ABS (akrylonitryl, butadien i styren), oferując swe wyroby, nie zawsze potrafi trafnie dopasować odpowiedni klej termotopliwy do wykańczania wąskich powierzchni materiałów laminowanych, takich jak: płyta wiórowa, MDF, HDF czy płyty komórkowe. Obrzeża te zapewniają przy tym idealne wykończenie dla wszelkich dekoracyjnych powierzchni.

Producenci mebli często zadają sobie pytanie, jaki klej zastosować – wypełniony czy nie? Jeśli wypełniony, to w jakim stopniu? Ważne zatem jest zastosowanie odpowiedniego kleju o właściwych parametrach. Okleiniarki pracują w zróżnicowanych prędkościach przesuwu. W głównym stopniu uzależnione jest to od kształtu oklejanych elementów. Prędkości przesuwu są mocno zróżnicowane i zaczynają się od 0,4 m/min. (okleiniarki krzywoliniowe) do ponad 50 m/min. (okleinowanie elementów prostoliniowych). Nietrudno zatem wyciągnąć wniosek, że wymagana ilość aplikowanego kleju zależy od jego rodzaju, gęstości płyty, rodzaju stosowanego obrzeża oraz prędkości przesuwu okleiniarki. Nie bez znaczenia jest zapewnienie odpowiedniej temperatury aplikowanego kleju, materiału, jak i otoczenia, w jakim dokonuje się ten proces.

Zatem z punktu widzenia wymagań technologicznych, jak i użytkowych stosowane kleje termotopliwe powinny wykazywać odpowiednie właściwości.

Firma Aned, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w produkcji różnego rodzaju klejów, dedykowanych między innymi dla branży meblarskiej, rozszerzyła swoją bogatą już ofertę o kleje termotopliwe na bazie kopolimerów EVA.

Szeroki wachlarz zastosowań klejów z grupy Thermocoll obejmuje m.in. produkcję mebli kuchennych, łazienkowych, biurowych, sklepowych oraz sypialnie, salony, produkcję drzwi i ościeżnic.

Przy okleinowaniu wąskich krawędzi prosto- i krzywoliniowych oraz elementów profilowanych występowanie wielu niepożądanych czynników może negatywnie wpłynąć na efekt końcowy klejenia. W sytuacji, gdy obrzeże może zostać z łatwością ręcznie usunięte, a klej topliwy pozostaje na krawędzi płyty i widoczny jest charakterystyczny, kraciasty odcisk struktury wałka aplikującego klej, oznacza to, że temperatura pomieszczenia była zbyt niska lub występują zbyt duże różnice temperatur w strefie pomiędzy nałożeniem kleju a rolkami dociskowymi. Materiał obrzeżowy mógł mieć zbyt niską temperaturę (przechowywanie w zbyt niskich temperaturach), a prędkość przesuwu okleiniarki była za mała. Zbyt słaby docisk wałka aplikującego oraz niewystarczająca ilość nakładanego kleju spowoduje niewystarczająco silne połączenie obu powierzchni, co skutkować może odklejeniem się obrzeża od krawędzi bez występowania czynników zewnętrznych, takich jak: wysoka temperatura otoczenia, nadmierna wilgoć (magazynowanie w złych warunkach) czy też uszkodzenia mechaniczne.

Ze względu na specyfikę klejenia elementów o nieregularnej linii należy zastosować klej Thermocoll 363 o właściwościach wykazujących pracę w temp. 150-160oC, zachowując niewidoczną spoinę, silny i szybki chwyt. Klej ten wykorzystywany jest również przez producentów obrzeży do wstępnego nakładania kleju.

Idealnym klejem do oklejania elementów prostoliniowych będzie Thermocoll 111, który ze względu na swoje właściwości doskonale dopasuje się do okleiniarki, wykorzystując w pełni jej średnie i szybkie przesuwy w temp. 180-190oC.

Thermocoll 222 będzie ekonomiczną wersją kleju wypełnionego przeznaczoną do okleinowania płyt wiórowych na okleiniarkach prostoliniowych o prędkości przesuwu powyżej 20 m/min.

Do opłaszczowania elementów profilowanych, m.in. takich jak ościeżnice drzwi z MDF, należy zastosować klej niewypełniony Thermocoll 535. Transparentna i niewidoczna spoina pozwoli na stosowanie pełnej kolorystyki obrzeży, jak i oklejanych elementów. Pozwoli również uniknąć efektu tzw. „ziaren piasku” pomiędzy klejonymi materiałami, który często występuje przy stosowaniu kleju wypełnionego.

(mg)

.