Skuteczne odpylanie, zdrowsze miejsce pracy

Nie trzeba nikogo przekonywać, że pył powstający podczas obróbki drewna, PVC, aluminium czy gumy jest niekorzystny dla zdrowia człowieka, a na zminimalizowaniu jego szkodliwego wpływu powinno zależeć każdemu pracodawcy. Dzięki urządzeniom filtracyjnym oferowanym przez firmę KOGI można znacząco poprawić warunki pracy w zakładach obróbki drewna i innych materiałów, dbając jednocześnie o zdrowie zatrudnionych osób.

Działająca na rynku od 1990 roku firma KOGI jest cenionym producentem urządzeń suchego odpylania i transportu pneumatycznego dla różnych branż i gałęzi przemysłu, a oferowane urządzenia filtracyjne znajdują zastosowanie w obróbce technologicznej drewna, papieru, tworzyw sztucznych, tkanin, gumy oraz aluminium.

Przedsiębiorstwo wykonuje również kompleksowe projekty instalacji odwiórowania i współpracuje przede wszystkim z zakładami przemysłu drzewnego, a także producentami pelletu i zakładami przemysłowymi spoza branży drzewnej.

Firma jest ponadto producentem systemów transportu pneumatycznego i odpylania linii pelletowania i brykietowania odpadów, instalacji centralnego odpylania i transportu pneumatycznego, stanowiskowych odciągów wiórów i pyłów, filtrów workowych, wentylatorów transportowych, cyklonów, wygarniaczy, łapaczy klocków, zbiorników na trociny, śluz celkowych, podajników oraz całego szeregu akcesoriów, m.in. kształtek i kanałów, opasek spinających i elementów wentylacyjnych o przekroju okrągłym oraz prostokątnym, worków filtracyjnych i na odpady oraz opasek zaciskowych worków do urządzeń odpylających

Odciągi stanowiskowe

Urządzeniami, które znacząco podnoszą bezpieczeństwo i higienę pracy są stanowiskowe odciągi wiórów i pyłów, produkowane przez firmę KOGI w wydajnościach od 1100 m³/h do 8000 m³/h. Atutem tego typu urządzeń jest z jednej strony zminimalizowanie ryzyka powstania pożaru, z drugiej – fakt, że nie zmieniają one bilansu cieplnego pomieszczenia, w którym pracują.

Do typoszeregu stanowiskowych odciągów wiórów i pyłów oferowanych przez KOGI należą: W1, W2, W3, W4-4M, W4-5M oraz W5-7M, które są wykonywane w dwóch wersjach: z silnikiem elektrycznym montowanym od dołu lub montowanym od góry korpusu, w zależności od potrzeby usytuowania króćca ssącego odciągu. W odciągach wiórów i pyłów stosowane są wyłącznie silniki trójfazowe, a na zamówienie klienta istnieje możliwość montażu silnika jednofazowego.

Nowością wprowadzoną na rynek przez firmę KOGI i jest też odciąg do pyłów z filtrem nabojowym (urządzenia typ W1N lub W2N lub W3N), gdzie zwiększona powierzchnia filtracyjna pozwala na odpylanie drobnych pyłów np. ze szlifierek lub polerek.

Filtracja na miarę potrzeb

Pracownicy firmy KOGI pomagają klientom w doborze wersji odciągów, biorąc pod uwagę indywidualnie potrzeby, zgodnie z określonym zapotrzebowaniem na powietrze i z uwzględnieniem filtrowanego medium. Wszystkie odciągi wyposażone są w worki filtracyjne z włókniny poliestrowej antyelektrostatycznej oraz wytrzymałe bawełniane worki na odpady lub foliowe worki na odpady (do wyboru). Dostępne są worki filtracyjne różnej długości, w zależności od potrzeb klienta. W zależności od rodzaju filtrowanego przez odciąg medium, dobierane są też odpowiednie włókniny filtracyjne.

Odciągi wiórów i pyłów przeznaczone są do współpracy z pojedynczą obrabiarką lub kilkoma jednocześnie, lecz znajdującymi się w bliskiej odległości od siebie. Przy pomocy różnego rodzaju rozdzielaczy z zasuwami można podłączyć większą liczbę obrabiarek jedynie w przypadku, gdy sumaryczne zapotrzebowanie powietrza nie przekroczy wydatku odpylacza w jego punkcie pracy lub gdy dołączone obrabiarki nie pracują jednocześnie. Do połączenia odciągów z obrabiarkami oferowane są: węże elastyczne z poliuretanu zbrojonego sprężyną stalową oraz system rur, kolan i kształtek stalowych wykonanych z blachy ocynkowanej.

Dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Urządzeniami stosowanymi w centralnych instalacjach odciągowych są filtry workowe – doskonała alternatywa dla wywiewnych instalacji odciągowych. Filtry workowe nie powodują zmiany bilansu cieplnego w zakładzie, a ich stosowanie przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zmniejsza zagrożenie pożarowe. KOGI produkuje filtry workowe o wydajności od 5000 m³/h.

Do typoszeregu filtrów workowych produkowanych przez firmę KOGI należą filtry: FW3, FW4, FW5, FW7, FW9, które wykonywane są w dwóch wersjach: otwartej i zabudowanej.

W pierwszym przypadku filtry są montowane wewnątrz hali produkcyjnej, w drugim – są obudowane kontenerem z blachy ocynkowanej i montuje się je na zewnątrz. W obu wersjach filtrów odpady powstające podczas obróbki mogą być gromadzone w workach na odpady lub – co jest metodą bardziej zaawansowaną technologicznie – są mechaniczne usuwane poprzez zastosowanie wygarniacza raklowego, który wygarnia odpady z filtra. Następnie przez śluzę celkową są one dozowane do np. podajnika ślimakowego i transportowane dalej np. do zbiornika na trociny.

Regeneracja worków filtracyjnych filtrów FW następuje na skutek wibracji ramy worków filtracyjnych za pomocą silnika-wibratora, który jest zamontowany nad workami filtracyjnymi lub na skutek regeneracji impulsowej worków za pomocą sprężonego powietrza.

Efektem wibracji jest swobodny przepływ powietrza przez urządzenie, a przy okazji sprzyja to dłuższej żywotności worków filtracyjnych.

Instalacja odwiórowania może być podłączona do kilku obrabiarek jednocześnie. Wcześniej należy jednak ocenić, jakie jest zapotrzebowanie na odciągane powietrze i dobrać filtr oraz wentylator o odpowiedniej wydajności.

Przy zastosowaniu filtra workowego w wersji zabudowanej usytuowanego na zewnątrz hali produkcyjnej niezbędne jest zastosowanie kanału powrotu powietrza do hali produkcyjnej. Wysysane podczas pracy ciepłe, lecz obciążone pyłem i trocinami powietrze, powraca po oczyszczeniu do pomieszczeń roboczych, stabilizując warunki klimatyczne zakładu. Takie rozwiązanie nie zmienia bilansu cieplnego w pomieszczeniu, co jest szczególnie korzystne podczas niskich temperatur.

W zależności od wielkości filtra workowego na każdym z kanałów powrotnych stosuje się jedną lub dwie klapy przeciwpożarowe.

http://www.kogi.pl/

Fot. Kogi

Nowe urządzenie: Filtr FN6 do filtracji pyłów oraz gazów spawalniczych z impulsową regeneracją oraz pojemnikami na odpady.