4woodi

Robotyzacja w przemyśle meblarskim

Obecna sytuacja na świecie wymusza na wszystkich konieczność zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Dynamika zmian zarówno ze strony popytu, jak również zapewnienia podaży wykracza poza doświadczenia ostatnich lat. Wraz z rozwojem pandemii Covid-19 obserwujemy duże wahania koniunktury. Początkowy lockdown i wstrzymanie zamówień zagroziły zwolnieniami i zamknięciem fabryk. W kolejnej fazie, odblokowanie handlu spowodowało nadmierny popyt i trudności z utrzymaniem produkcji z uwagi na opóźnienia w dostawach surowców oraz absencję personelu.

 

W jaki sposób można zapobiec takim problemom?

Nie mamy niestety większego wpływu na sytuację pandemiczną i polityczną. Można natomiast zmienić część procesów produkcyjnych, automatyzując i robotyzując czynności zwykle wykonywane przez ludzi. Z pewnością warto przemyśleć zastąpienie prac uciążliwych, wymagających ciągłego skupienia na parametrach jakościowych lub wymagających użycia dużej siły fizycznej.

Tradycyjnie proces montażu mebli tapicerowanych realizowany jest przez wykwalifikowanych montażystów. Jednak przy produkcji seryjnej z powodzeniem można wykorzystać do tego roboty.

Automatyzacja i robotyzacja

Firmy S-Machines oraz Sitaniec Technology, będące w Grupie Sitaniec, zajmują się automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych. Naszą misją jest unowocześnianie polskiego przemysłu.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy unikatowe rozwiązania dla branży drzewnej i meblarskiej. Korzystając z portfolio robotów Fanuc dostarczyliśmy stanowiska do montażu skrzyń i szkieletów mebli tapicerowanych.

Dzięki odpowiednio skonstruowanym narzędziom możliwe jest zintegrowanie procesów zszywania, zbijania, klejenia, szlifowania, wiercenia oraz przenoszenia za pomocą jednego robota. Przy wykorzystaniu mechanizmu wymiany narzędzi możliwości rosną. Tak więc, odpowiednio projektując i wyposażając stanowisko można osiągnąć bardzo wysoką elastyczność i wydajność produkcji.

S-Machines dostarcza elastyczne rozwiązania zarówno dla produkcji małoseryjnej i mieszanej, jak również wysokowydajne linie produkcyjne dla produkcji wielkoskalowej. Z powodzeniem robotyzujemy procesy montażu, które do tej pory realizowane są tradycyjnymi metodami.

Inwestycja w roboty zawsze wiąże się z początkowymi wątpliwościami. Dzięki naszemu doświadczeniu doradzamy, jakie czynności warto zautomatyzować, ponieważ nie jest opłacalne robotyzowanie wszystkich zadań. Trudno również o całkowite zastąpienie człowieka w produkcji.

Spektrum zatrudnienia

Możliwe jest natomiast zwiększenie wydajności i zmniejszenie zatrudnienia w procesie produkcji oraz zmiana spektrum zatrudnienia. W miejsce doświadczonych specjalistów wprowadzamy operatorów po krótkim przeszkoleniu. Dzięki temu możemy dynamicznie reagować na potrzeby, przesuwając pracowników na odpowiednie stanowiska. Pierwszymi zauważalnymi efektami robotyzacji jest wzrost jakości i powtarzalności produkcji.

Nie bez znaczenia jest również możliwość szybkiej zmiany asortymentu po wymianie osprzętu i przeprogramowaniu. Stanowiska zrobotyzowane pokazują wówczas wyższość nad specjalizowanymi automatami, które są skonstruowane do konkretnych zadań i ich modyfikacja wiąże się z poważnymi zmianami konstrukcyjnymi i często jest nieopłacalna lub wręcz niemożliwa.

Przy produkcji mebli tapicerowanych bardzo pracochłonny jest proces pakowania. Można go w znaczący sposób uprościć, stosując pakowaczkę opracowaną przez S-Machines, która dokonuje pomiaru pakowanych elementów i na bieżąco dostosowuje się do ich wymiarów. Dzięki temu na jednej linii można pakować np. materace, siedziska i wezgłowia łóżek bez konieczności przestawiania maszyny.

Pakowaczka opracowana przez S-Machines.

Odpowiednio zaprojektowane stanowisko lub linia produkcyjna dostarczona przez sprawdzonego producenta, jakim jest S-Machines zapewnia ciągłą, elastyczną produkcję zgodnie z założeniami Industry 4.0. Nie mniejsze znaczenie ma zapewnienie serwisu i utrzymania produkcji oraz zmian na lokalnym, krajowym poziomie. Jest to możliwe jedynie przy korzystaniu z najlepszych rozwiązań takich jak roboty i coboty Fanuc, systemy automatyki Siemens oraz polska myśl techniczna.

(tsz)

https://s-machines.pl/

Exit mobile version