stolzen_IMG_0790

Stolzen lokomotywą rozwoju Warmii i Mazur

Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach powinien pełnić wiodącą rolę w budowaniu gospodarczej marki i rozwoju regionu. Tak to oceniają przedstawiciele samorządu województwa. W ten trend, ze swoimi działaniami, wpisuje się świetnie elbląska firma Stolzen – wiodący producent frontów meblowych.

W Regionalnym Programie Operacyjnym woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 przewidziano 320 mln euro na wzmacnianie rozwoju technologicznego i innowacji oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Preferowane mają być projekty dotyczące tzw. inteligentnych specjalizacji regionu. Za taką specjalizację – obok ekonomii wody i produkcji żywności – uznano właśnie przemysł drzewny i meblarski.

Z danych samorządu wynika, że w całym regionie działa 5,7 tys. firm związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna oraz produkcją wyrobów z drewna i mebli. Zatrudniają one 26 tys. pracowników, czyli blisko 10% wszystkich osób pracujących w regionalnej gospodarce.

Przedstawiciele samorządu deklarują, że zależy im, aby Warmia i Mazury nie kojarzyły się tylko z pięknymi krajobrazami i turystyką. Chcą, żeby postrzegane były również jako region rozwoju gospodarczego i doskonałe miejsce do prowadzenia biznesu. Jak zapowiedzieli, w najbliższych miesiącach zostanie przeprowadzona kampania promocyjna, skierowana do przedsiębiorców. Jej celem ma być promocja inwestycyjna i ułatwianie kontaktów między miejscowymi przedsiębiorcami i odbiorcami zewnętrznymi. Samorząd przewidział na ten cel 5 mln zł.

Zdaniem dyr. departamentu koordynacji promocji w urzędzie marszałkowskim Radosława Zawadzkiego szczególnie ważną rolę w tych zamiarach odgrywa sektor drzewno-meblarski.
W ten trend wpisuje się również elbląska firma Stolzen, wiodący producent frontów meblowych. Projekt Stolzen o nazwie „Wzór na konkurencję” został wysoko oceniony i wytypowany do dofinansowania. Znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej na 103 firmy, które zaproszono do popisania umowy o dofinansowanie. To jednak nie koniec sukcesów elbląskiej firmy. Stolzen pozyskał także środki na wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Kolejny projekt firmy znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej. Efektem tego działania będzie wdrożenie takich rozwiązań, które zmierzają do stworzenia całkiem nowego produktu na rynku meblarskim.

„Stolzen cały czas stawia na nowe technologie i niepowtarzalny design frontów meblowych. Patrzymy daleko w przyszłość i nieustannie poszukujemy nowatorskich rozwiązań” – mówi Agnieszka Adamek z firmy Stolzen. „Efektem takiego podejścia są kolejne nasze wnioski o wsparcie unijne na modernizację naszej firmy i jej produkcji”.

Jak podkreśla z kolei prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jan Szynaka, woj. warmińsko-mazurskie jest w czołówce regionów w kraju pod względem wielkości i wartości produkcji tej branży. Jest tu również – obok Wielkopolski – największa koncentracja zakładów drzewnych. Szynaka przypomniał, że Polska jest szóstym producentem i czwartym eksporterem mebli na świecie. Według szacunków wartość produkcji naszych mebli w ub. roku wyniosła blisko 42,5 mld zł. Polskie meble trafiają głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Francji i Holandii.

Branża meblarska została uznana za jedną z polskich specjalizacji przemysłowych w przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program „Polskie meble” jest jednym z 12 projektów flagowych, w efekcie których mają powstać produkty lub usługi istotne dla dalszego rozwoju gospodarki. Ma pobudzać rozwój wzornictwa przemysłowego i tworzenia silnych polskich marek wykorzystujących nowoczesne technologie i wzornictwo ekologiczne.

error: Content is protected !!