Sektor leśno-drzewny w zrównoważonej gospodarce.

9 kwietnia 2015 roku odbyła się w Instytucie Technologii Drewna ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna pt.: „Sektor leśno-drzewny w zrównoważonej gospodarce”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Instytut Technologii Drewna i Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Celem konferencji było wypracowanie wniosków dotyczących warunków dalszego zrównoważonego rozwoju sektora leśno drzewnego w Polsce, ułatwiających podejmowanie przez przemysł trafnych decyzji, dotyczących konkretnych inwestycji związanych z rozwojem.

Tematyka przygotowanych referatów umożliwiła zebranym ugruntowanie wiedzy dotyczącej możliwości pozyskania surowca drzewnego w Polsce, obecnie i w najbliższej przyszłości. Przedstawione zostały takie tematy, jak: ograniczenia pozyskania wynikające z różnych form ochrony przyrody, zagadnienie pozyskania drewna z punktu widzenia organizacji ekologicznych, materiałowe i energetyczne wykorzystania drewna w innych krajach UE na przykładzie Niemiec i Austrii oraz wizerunek polskiego sektora przemysłu drzewnego w warunkach zachodzących zmian na rynkach międzynarodowych.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele przemysłu, w tym fabryk i stowarzyszeń skupiających producentów wszystkich branż przemysłu drzewnego, także meblowego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska oraz Lasów Państwowych, uczelni wyższych i placówek naukowo badawczych zajmujących się drewnem.

Prezentowane referaty:

  • Lasy głównym źródłem zasobów surowca drzewnego w Polsce – stan aktualny i prognozy użytkowania – Jacek Przypaśniak, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
  • Akumulacja drewna w polskich lasach wszystkich form własności – dane drugiego cyklu WISL a podaż drewna – Janusz Dawidziuk, Stanisław Zajączkowski, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
  • Polski sektor drzewny w warunkach zmian na rynkach międzynarodowych – Jarosław Kruk, Pfleiderer S.A.
  • Dokąd zmierza polski sektor leśno-drzewny w warunkach rozwoju gospodarki – Władysław Strykowski, Instytut Technologii Drewna
  • Materiałowe i energetyczne zużycie drewna na przykładzie Niemiec i Austrii – Peter Schwarzbauer, Frederike Ettwein, Uniwersytet Przyrodniczy i Zasobów Naturalnych, Wiedeń – Tobias Stern, Kompetenzzentrum Holz Gmbh (Wood K plus)
  • Pozyskanie drewna z punktu widzenia przedstawicieli ruchów ekologicznych. Ekonomiczne konsekwencje potrzeb ochrony przyrody w Polsce – Piotr Mederski, Mariusz Bembenek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Nowe technologie odbioru drewna stosowego – Jędrzej Kasprzak, Kronopol sp. z o. o.

Materiały konferencyjne można pobrać TUTAJ