Rozwiązania na miarę potrzeb branży drzewnej

Firma KOGI jest cenionym producentem urządzeń suchego odpylania i transportu pneumatycznego dla różnych branż i gałęzi przemysłu, które z powodzeniem zaopatruje od ponad 25 lat. Przedsiębiorstwo wykonuje również kompleksowe projekty instalacji odwiórowania. Oferowane urządzenia filtracyjne minimalizują szkodliwe działanie pyłu powstającego przy obróbce drewna, PCV, aluminium, gumy, przez co pełnią ważną rolę w ochronie zdrowia pracowników wielu zakładów produkcyjnych.

 

Głównymi odbiorcami produktów firmy KOGI są zakłady przemysłu drzewnego, a także producenci pelletu oraz zakłady przemysłowe spoza branży drzewnej. Produkowane urządzenia filtracyjne znajdują swoje zastosowanie w obróbce technologicznej drewna, papieru, tworzyw sztucznych, tkanin, gumy oraz aluminium.

 

Odciągi stanowiskowe

Stosowanie odciągów podnosi bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejsza zagrożenie pożarowe. Co istotne, urządzenia te nie zmieniają bilansu cieplnego w pomieszczeniach, w których pracują. KOGI produkuje stanowiskowe odciągi wiórów i pyłów o wydajności od 1100 m³/h do 8000 m³/h. Są to urządzenia: W1, W2, W3 i W4-4M i W4-5M oraz W5-7M, które wykonywane są w dwóch wersjach – z silnikiem elektrycznym montowanym od dołu lub od góry korpusu, w zależności od potrzeby usytuowania króćca ssącego odciągu. W odciągach wiórów i pyłów stosowane są wyłącznie silniki trójfazowe, na zamówienie klienta istnieje możliwość montażu silnika jednofazowego. Wersja odciągów dobierana jest indywidualnie pod potrzeby klienta zgodnie z określonym zapotrzebowaniem na powietrze z uwzględnieniem filtrowanego medium. Wszystkie odciągi KOGI wyposażone są w worki filtracyjne z włókniny poliestrowej antyelektrostatycznej oraz w wytrzymałe, bawełniane worki na odpady lub foliowe worki na odpady (do wyboru). Do urządzeń oferowane są worki filtracyjne różnej długości, w zależności od potrzeb odbiorcy. W zależności od rodzaju filtrowanego medium przez odciąg dobierane są także odpowiednie włókniny filtracyjne.

Odciągi wiórów i pyłów przeznaczone są do współpracy z pojedynczą obrabiarką lub kilkoma jednocześnie, lecz znajdującymi się w bliskiej odległości od siebie. Przy pomocy różnego rodzaju rozdzielaczy z zasuwami można podłączyć większą liczbę obrabiarek jedynie w przypadku, gdy sumaryczne zapotrzebowanie powietrza nie przekroczy wydatku odpylacza w jego punkcie pracy lub gdy dołączone obrabiarki nie pracują jednocześnie. Do połączenia odciągów z obrabiarkami oferowane są: węże elastyczne z poliuretanu zbrojonego sprężyną stalową oraz system rur, kolan i kształtek stalowych wykonanych z blachy ocynkowanej.

 

Worki filtracyjne

Firma KOGI produkuje filtry workowe o wydajności od 5000 m³/h. Filtry workowe są urządzeniami stosowanymi w centralnych instalacjach od-ciągowych, są świetną alternatywą dla wywiewnych instalacji odciągowych, bowiem zastosowanie filtra workowego nie powoduje zmiany bilansu cieplnego w zakładzie. Stosowanie filtra podnosi również bezpieczeństwo i higienę pracy, a także zmniejsza zagrożenie pożarowe.

Do typoszeregu filtrów workowych produkowanych przez firmę KOGI należą filtry: FW-3, FW-4, FW-5, FW-7, FW-9, które są wykonywane w dwóch wersjach: otwartej i zabudowanej. W pierwszym przypadku filtry są montowane wewnątrz hali produkcyjnej, w drugim – filtry są obudowane kontenerem z blachy ocynkowanej i montuje się je na zewnątrz hali. W obu wersjach odpady powstające podczas obróbki mogą być gromadzone w workach na odpady lub – co jest metodą bardziej zaawansowaną technologicznie – są mechanicznie usuwane poprzez zastosowanie wygarniacza raklowego. Wygarnięte odpady z filtra mogą być poprzez śluzę celkową dozowane do na przykład podajnika ślimakowego i dalej transportowane do zbiornika na trociny.

Regeneracja

Regeneracja worków filtracyjnych filtrów FW odbywa się na skutek wibracji ramy worków filtracyjnych za pomocą silnika-wibratora, który jest zamontowany nad workami filtracyjnymi lub na skutek regeneracji impulsowej worków za pomocą sprężonego powietrza. Efektem wibracji jest swobodny przepływ powietrza przez urządzenie, a przy okazji sprzyja to dłuższej żywotności worków filtracyjnych. Instalacja odwiórowania może być podłączona do kilku obrabiarek jednocześnie. Wcześniej należy jednak ocenić, jakie jest zapotrzebowanie na odciągane powietrze i do-brać filtr oraz wentylator o odpowiedniej wydajności. Przy zastosowaniu filtra workowego w wersji zabudowanej usytuowanego na zewnątrz hali produkcyjnej niezbędne jest zastosowanie kanału powrotu powietrza do hali produkcyjnej. Wysysane podczas pracy ciepłe, lecz obciążone pyłem i trocinami powietrze, powraca po oczyszczeniu do pomieszczeń roboczych, stabilizując warunki klimatyczne zakładu. Takie rozwiązanie nie zmienia bilansu cieplnego w pomieszczeniu, co jest szczególnie korzystne podczas niskich temperatur.W zależności od wielkości filtra workowego na każdym z kanałów powrotnych stosuje się jedną lub dwie klapy przeciwwybuchowe.

 

 

Kogi jest producentem:

– systemów transportu pneumatycznego i odpylania linii pelletowania i brykietowania odpadów,

– instalacji centralnego odpylania i transportu pneumatycznego,

– stanowiskowych odciągów wiórów i pyłów,

– filtrów workowych,

– wentylatorów transportowych,

– cyklonów,

– wygarniaczy, łapaczy klocków,

– zbiorników na trociny,

– śluz celkowych,

– podajników,

oraz całego szeregu innych akcesoriów, takich jak:

kształtki i kanały, opaski spinające i elementy wentylacyjne o przekroju okrągłym oraz prostokątnym,

worki filtracyjne i na odpady,

opaski zaciskowe worków do urządzeń odpylających.

 

Fot. Kogi