O bezpieczeństwie mebli raz jeszcze… Część 3. Bezpieczeństwo w jadalni i salonie

Jadalnia i salon to miejsca, w których koncentruje się znaczna część życia rodzinnego, a stół, fotel czy kanapa są jednymi z najczęściej użytkowanych mebli w mieszkaniu. Chcąc uświadomić, jakie normy powinny spełniać meble do siedzenia oraz stoły i stoliki kawowe, ostatnią część naszego cyklu poświęcamy właśnie tego rodzaju meblom.

Meble do siedzenia

Meble do siedzenia użytkowane w warunkach domowych to krzesła, fotele, kanapy i sofy. Wymagania bezpieczeństwa dla tej grupy mebli zostały ujęte w normie PN-EN 12520:2016-02, a wśród najbardziej oczywistych należy wymienić brak ostrych krawędzi. Aby meble były bezpieczne, należy również zwrócić uwagę na występowanie ewentualnych miejsc miażdżenia podczas normalnego ich użytkowania, tzn. siadając na meblu, ciężar nie może powodować ryzyka zmiażdżenia części ciała człowieka, co w szczególności odnosi się do palców.

Zdecydowana większość wymagań bezpieczeństwa odnosi się jednak do wytrzymałości mebla oraz jego trwałości. Przygotowując normę, jej autorzy założyli, że użytkownikiem mebla jest osoba o wadze nie większej niż 110 kg. Zatem można przypuszczać, że gdy zostanie przekroczony wskazany ciężar ciała, mebel z biegiem czasu będzie mniej trwały niż taki, który użytkowany jest przez osobę o niższej wadze.

Ze względu na wymagania wytrzymałościowe ważnym testem jest jednoczesne obciążenie siedziska i oparcia odpowiednio siłami 1300 N (ok. 130 kg) na siedzisko i 450 N (ok. 45 kg) na oparcie. Ponadto sprawdza się również brzeg siedziska poprzez przyłożenie siły 1300 N. Jeżeli mebel posiada podparcia stóp, to także i one podlegają badaniu. Meble, które posiadają miejsca do podparcia ramion, np. fotele, omawiane są z kolei w osobnych punktach normy. Takie części mebla sprawdza się siłą boczną 300 N i siłą skierowaną w dół 700 N.

Meble do siedzenia weryfikuje się też pod względem trwałości. Badanie trwałości siedziska i oparcia trwa przez 25.000 cykli, siedzisko obciąża się siłą 1000 N, a oparcie 300 N. Podczas badania brzeg siedziska naciskany jest 20.000 razy siłą 800 N. Z kolei miejsca, na których użytkownik może położyć ramiona, sprawdza się siłą 400 N przez 10.000 cykli.

Warto zaznaczyć, że same wymagania odnoszące się do mebli do siedzenia używanych w mieszkaniach znajdują się w normie PN-EN 12520:2016-02. Natomiast procedury badawcze omawiane są w normie PN-EN 1728.

Stoły i stoliki kawowe

Wszystkie stoły, niezależnie od tego, czy posiadają szklany czy drewniany blat, podlegają wymaganiom bezpieczeństwa zawartym w normie PN-EN 12521:2016-02. Podobnie jak w przypadku mebli do siedzenia opis testu zawarty jest w innym standardzie, tj. normie PN-EN 1730:2012.

Tradycyjnie wymagania dotyczące mebli mówią o wyeliminowaniu zagrożeń wynikających z ostrych krawędzi i ewentualnych punktów miażdżenia lub przycinania.

Wszystkie wymagania dotyczące stołów i stolików są dobrze opisane w tabeli zawartej w normie PN-EN 12521:2016-02. Pierwsze dwa punkty dotyczą wytrzymałości stołów. Weryfikuje się ją zarówno dla sił poziomych, jak i pionowych. Pierwszy przypadek odpowiada sytuacji, kiedy napieramy na stół z boku, drugi z kolei omawia odkładanie na niego przeróżnych przedmiotów.

Trwałość stołu weryfikuje się w dwóch testach, oba zakładają 10.000 cykli. Pierwszy z nich, opisany dokładnie w normie PN-EN 1730:2012 w punkcie 6.4, zakłada ściskanie stołu w płaszczyźnie blatu w dwóch prostopadłych kierunkach. Drugi test weryfikuje cykliczne obciążanie stołu siłą pionową 300 N i opisany jest w punkcie 6.5 ww. normy.

Powyższe informacje z pewnością nie wyczerpują tematu, ale dostarczają użytkownikom podstawowej wiedzy na temat popularnych mebli w mieszkaniu. Warto poszerzyć wiedzę, odnosząc się do przytoczonych w cyklu norm, jednocześnie zachowując rozsądek przy zakupie mebli.

dr inż. Przemysław Zawodny

Kierownik Laboratorium Badawczego

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.