kremlin_pistolet-NANOGUN-MV-detoure (1)

Nanogun Airmix

Od ponad 40 lat technologia Airmix łączy w sobie zalety konwencjonalnego natrysku powietrznego, jak i bezpowietrznego. Została ona opracowana w roku 1975 w firmie Kremlin i od tego czasu technologia natrysku środka malarskiego Airmix stała się nieodłączną częścią linii produktów do natrysku i atomizacji Sames Kremlin.

Airmix stanowi ponadto najważniejszą cechę technologiczną nowego, ręcznego pistoletu malarskiego Nanogun Airmix, opracowanego przez Sames Kremlin (model Nanogun-MX) i dedykowanego do materiałów na bazie rozpuszczalników. Nanogun Airmix to następna generacja systemu Airmix, dzięki której można malować farbą pod wysokim i średnim ciśnieniem z zachowaniem najwyższej jakości.

Według oświadczenia producenta aplikacja farby przez oprysk pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wykończenia przy ograniczonej prędkości przepływu, podczas gdy aplikacja bezpowietrzna pozwala na uzyskanie lepszego rezultatu przy wysokiej prędkości przepływu, jednakże bez jednorodnej jakości wykończenia.

„W porównaniu do innych metod stosowanych w branży technologia Airmix zapewnia bardzo niską prędkość rozpylania drobin farby: 2 st./s” – mówi Tom Dean, kierownik regionalny w Sames Kremlin. „Dzięki zastosowaniu technologii Airmix operator urządzenia uzyskuje mniejsze odbicie i powstawanie mgły wodnej” – podkreśla Dean. W większości przypadków można też całkowicie wyeliminować występowanie cieni na profilach. Pozwala to na uzyskanie wysokiej jakości wykończenia oraz jednolitą powłokę lakierniczą przy prędkości przepływu 400-2000 cc/min., jednocześnie wyeliminowane zostaną problemy związane z niską jakością oraz stratą farby.

„Ten pistolet malarski łączy zalety technologii atomizacji Airmix z opryskiem elektrostatycznym, dzięki czemu następuje całościowe pokrycie farbą przy wysokim napięciu i natężeniu. Wewnętrzny efekt kaskady ma na celu zapewnienie występowania wysokiego napięcia przez cały czas trwania procesu oprysku. „Starsza technologia ogranicza napięcie z powodu zwiększonego poboru prądu, z kolei Nanogun-MX zapewnia jednolity poziom napięcia nawet przy zwiększonym poborze” – mówi Dean. Dodaje też, że wyższy i stały poziom napięcia zapewnia lepszą skuteczność nakładania (SN).

W przypadku dużych i skomplikowanych detali, na przykład stosowanych w przemyśle rafineryjnym, efekt elektrostatycznego przylegania dookolnego pozwala skutecznie malować obszary trudno dostępne przy zapewnieniu dobrych parametrów atomizacji oraz SN. „Użytkownik może zaobserwować lepszą SN w porównaniu z metodami nieelektrostatycznymi” – stwierdza Dean. Materiał malarski otrzymuje ładunek ujemny, podczas gdy grunt ma ładunek dodatni, dzięki czemu powierzchnia detalu przyciąga farbę.

Niska prędkość wylotowa farby z pistoletu pozwala na prawidłową realizację procesu ładowania elektrostatycznego. „Im niższa prędkość, tym lepsze parametry przyciągania elektrostatycznego” – podkreśla kierownik regionalny w Sames Kremlin.

Ważący 23,6 uncji pistolet pozwala na długą pracę dzięki dobremu wyważeniu, układowi wspomagania spustu oraz uproszczonemu procesowi obsługi, co pozwala ograniczyć zmęczenie operatora. Dostępne są dwie wersje produktu – MX 120 oraz MX 200 – pistolet można dostosować do wielu zastosowań dzięki dużemu wyborowi końcówek Airmix pozwalających na malowanie powłokami o wysokiej lub niskiej rezystywności.

Połączenie technologii Airmix oraz malowania elektrostatycznego to produkt zorientowany całkowicie na użytkownika końcowego. „Pistolet elektrostatyczny Airmix Nanogun-MX łączy to, co najlepsze z obydwu światów” – podsumowuje Dean.

www.sames.kremlin.pl

error: Content is protected !!