Jednoosobowe zarządzenie placem drewna okrągłego, czyli jak zwiększyć rentowność przetwórstwa drewna

W czasach brakujących rąk do pracy, jej rosnących kosztów oraz wciąż drożejącego surowca okrągłego, oszczędności należy szukać na każdym z wymienionych powyżej pól. Firma Baljer & Zembrod posiada wieloletnie doświadczenie we wprowadzaniu mechanizacji i automatyzacji w procesie przygotowania kłody, dzięki czemu użytkownik jest w stanie ograniczyć ilość personelu zaangażowanego na placu drewna okrągłego, przyspieszyć prace, ograniczyć koszty zużywanej energii oraz poprawić bezpieczeństwo podczas manipulacji drewna krótkiego.

 

Transport, manipulacja i sortowanie drewna

Szynowy pojazd Baljer & Zembrod do transportu, manipulacji i sortowania drewna okrągłego pozwala na szybką i precyzyjną pracę, a dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego – umożliwia znaczące obniżenie kosztów prac związanych z manipulacją i transportem kłody i dłużycy na powierzchni składu drewna okrągłego. Zastosowane w maszynie rozwiązania pozwalają na wygodną i bardzo bezpieczną pracę operatora maszyny, który bez fizycznego kontaktu z drewnem oraz pilarkami, jest w stanie przygotować kłodę z dokładnością ± 1cm na jej długości. Dzięki odpowiedniemu ulokowaniu maszyny na składzie drewna uzyskujemy możliwość wyeliminowania wszelkich tradycyjnych – spalinowych środków transportowych, a całość prac w obrębie składu drewna wykonywać może jedna osoba – operator maszyny Baljer & Zembrod.

Zastosowane w urządzeniu systemy pomiarowe dają możliwość nie tylko precyzyjnego cięcia kłody na długość, ale pozwalają na bardzo dokładny pomiar średnicy drewna okrągłego, jego miąższości, a także na zoptymalizowanie rozkroju dłużycy, w zależności od planowanego do uzyskania produktu finalnego. Dzięki kompleksowemu podejściu do zmaksymalizowania korzyści płynących z zakupionego surowca okrągłego, jego maszynowa manipulacja pozwala na znaczące zwiększenie rentowności przetwórstwa drewna.

 

Mocne wyposażenie w standardzie!

Dzięki brakowi silnika spalinowego, maszyna Baljer & Zembrod jest cicha, nie powoduje emisji trujących spalin, a z punktu widzenia serwisowego wymaga o wiele mniejszego nakładu na serwis i konserwację maszyny.

Urządzenie jest standardowo wyposażone w żurawie przeładunkowe o długości 13 metrów i udźwigu od 1,2 tony do 4,6 tony przy pełnym wysięgu, a w razie potrzeby żuraw może zostać wydłużony do 15 metrów. Dzięki takiej elastyczności każdy użytkownik jest w stanie dobrać maszynę o specyfikacji odpowiadającej jego potrzebom.

 

Firma Baljer & Zembrod rozpoczęła działalność w roku 1951 i specjalizuje się w produkcji maszyn związanych z przygotowaniem drewna okrągłego do dalszej jego obróbki. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się także korowarki obrotowe do drewna o średnicach od 12 do 110 cm oraz korowarki z głowicą frezującą.

Ważnym punktem oferty firmy są reduktory napływów korzeniowych w pełnej rozpiętości parametrów oraz mechanizacja placu drewna okrągłego.

Firma dysponuje własnym zapleczem konstruktorskim i produkcyjnym, dzięki czemu posiada pełną kontrolę nad jakością wykonywanych przez siebie produktów.

Dysponuje ponadto własnym zapleczem serwisowym, które jest do pełnej dyspozycji klientów.

Wszelkich informacji na temat wyżej wymienionych produktów udziela przedstawiciel Baljer & Zembrod na Polskę – Pan Łukasz Rybarkiewicz z opolskiego oddziału firmy.

 

Fot.  Baljer & Zembrod