STEICO zwiększa produkcję fornirowego drewna warstwowego

W zakładzie  produkcyjnym Grupy STEICO w Czarnej Wodzie zakończono z sukcesem „test 80% mocy” na drugiej linii do produkcji fornirowego drewna warstwowego.  „Test 80% mocy” wyznacza początek regularnej produkcji.

Od tego momentu dalsze zarządzanie projektem, łącznie z planowaniem produkcji, przechodzi z wykonawcy linii, firmy Raute Corporation, na zleceniodawcę – STEICO. Od teraz STEICO może produkować na nowej linii fornirowe drewno warstwowe (LVL) zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku. Dalsza optymalizacja linii będzie odbywać się równolegle do bieżącej produkcji, przygotowując ją do „testu 100% mocy”.

Nowa linia LVL2 od momentu uruchomienia będzie pracować w trybie czterozmianowym, 24h na dobę i produkować przede wszystkim materiał do stopek wykorzystywanych w konstrukcjach belek dwuteowych STEICO. Dzięki temu moce produkcyjne linii LVL1 będą w dyspozycji produkcji realizowanej na potrzeby klientów.

Dzięki wybudowaniu nowej linii produkcyjnej moce produkcyjne firmy w zakresie fornirowego drewna warstwowego LVL podwoją się do poziomu 160.000 m3 rocznie. Dodatkowo druga linia pozwoli również na osiągnięcie efektu skali, m.in. pozwalając na produkcję dłuższych serii i jednoczesne zredukowanie czasu przezbrojenia maszyn. Wykorzystanie produktów ubocznych powstających podczas produkcji drewna klejonego z fornirów stanowi dodatkowe korzyści dla zlokalizowanej w tym samym zakładzie produkcji materiałów z włókien drzewnych (płyt porowatych i twardych). Jednocześnie oczekuje się, iż energetyczne wykorzystanie kory i odpadów produkcyjnych w dwóch elektrowniach na biomasę umożliwi zwiększenie ilości wytwarzanego ciepła i pary wykorzystywanych do celów produkcyjnych. Ponadto dzięki lokalizacji zakładu w specjalnej strefie ekonomicznej w Czarnej Wodzie STEICO do roku 2025 będzie korzystać ze zwolnienia z pobieranego w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych.

Szerokie spektrum zastosowania, wysoki popyt

Drewno klejone warstwowo z fornirów LVL to materiał łączący w sobie właściwości naturalnego materiału, jakim jest drewno z zaletami przemysłowego tworzywa o precyzyjnych właściwościach. LVL wytrzymuje duże obciążenia, zachowując jednocześnie stabilność wymiarów. Nie skręca się przy tym tak jak drewno lite i – nawet w zakresie pęcznienia i skurczu – charakteryzuje się znacznie niższymi wartościami. Dzięki temu LVL umożliwia szczególnie szerokie spektrum zastosowań. Stanowi ono między innymi element belek dwuteowych STEICO i innowacyjny materiał konstrukcyjny w nowoczesnym budownictwie drewnianym. Dodatkowo jest wykorzystywane w przemyśle, np. do produkcji drzwi.

Rozpoczęcie regularnej produkcji stanowi kontynuację rozwoju STEICO i wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa jako dostawcy rozwiązań systemowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań w budownictwie drewnianym.