Biznes

Bogdan Czemko

Bogdan Czemko, mgr inż technologii Drewna po Akademii Rolniczej w Poznaniu, po studiach praca w Barlineckim PPD, następnie w Ośrodku…

 

Władysław Strykowski,

Władysław Strykowski, Dyrektor Instytutu Technologii Drewna. Ukończył Politechnikę Szczecińską i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. – Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Sektora…

 

Adam Wasiak

Adam Wasiak, ur. 1966 r., od 7 lutego 2012 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego…

 

Michał Sołowow

Michał Sołowow, ur. 1962 r., znaczący akcjonariusz wielu spółek giełdowych, w tym Synthosa (branża chemiczna), Barlinka (producent deski podłogowej), Echo…

 

Czesław Grochulski

Czesław Grochulski, ur. 1957, Prezes Zarządu Enkev Polska SA Zarządza spółką od 2005 roku. W ciągu ośmiu lat z reformował…

 

Dariusz Tomaszewski

Dariusz Tomaszewski, ur. 1963 r., członek zarządu, dyrektor sprzedaży Pfleiderer Grajewo S.A. Urodzony w 1963 roku, magister ekonomii. Ukończył Uniwersytet…

 

Rafał Karcz

Rafał Karcz, ur.1967, członek zarządu, dyrektor finansowy Pfleiderer Grajewo S.A. Ukończył studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia…

 

Wojciech Gątkiewicz

Wojciech Gątkiewicz, ur. 1961, Prezes Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. Ukończył studia magistersko-inżynierskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pan Wojciech Gątkiewicz…

 

Andrzej Graczykowski

Andrzej Graczykowski, ur. 1955 r. – prezes Zarządu Fabryki Maszyn do Drewna „Gomad”. Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Poznańskiej .…