Bezpieczeństwo i wydajność – nowa linia taśmowych suszarń trocin firmy AMS elektronik

Firma AMS elektronik, znana jako producent komorowych suszarń tarcicy oraz systemów automatyki sterującej, opracowała i wdrożyła do produkcji nową linię taśmowych suszarń typu ECO-Dryers przeznaczonych do suszenia trocin oraz innych materiałów sypkich. Ze względu na zastosowane nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zapewniają one bezpieczne oraz ekonomiczne suszenie.

 

Typoszereg suszarń ECO-Dryers obejmuje urządzenia o wydajności wyjściowej w zakresie od 500 do 2500 kg suchych trocin na godzinę (suszenie od wilgotności 45% do 12%) – suszarnie usuwają z materiału od 300 do 1600kg wody na godzinę.

Istotą bezpieczeństwa suszarń taśmowych jest sposób dostarczania ciepła do procesu suszenia. Nagrzewanie powietrza, stanowiącego czynnik suszący, odbywa się poprzez specjalne nagrzewnice panelowe, zasilane gorącą wodą bądź płynem na bazie glikolu. Temperatura czynnika grzewczego wynosi od 80 do 150ºC. Zaletą takiego rozwiązania jest całkowite wyeliminowanie ryzyka zapalenia się suszonego materiału. Źródłem ciepła może być kocioł na odpady drzewne, bądź też dowolne urządzenie, zapewniające ogrzanie czynnika grzewczego do wymaganej temperatury.

Wszystkie powierzchnie suszarni, które mają kontakt z suszonym materiałem wykonane są z kwasoodpornej stali. Umożliwia to długotrwałą i bezawaryjną pracę.

 

Suszarnie taśmowe ECO-Dryers w skrócie

 • zwarta forma budowy w postaci kontenera, umożliwiająca łatwe przestawianie i szybki montaż;
 • wysoka jakość wykonania oraz żywotność dzięki zastosowaniu materiałów nierdzewnych w miejscach kontaktu z suszonym produktem;
 • wysoka automatyzacja umożliwiająca całkowite wyeliminowanie obsługi przez człowieka podczas pracy suszarni;
 • elastyczność zastosowania poprzez możliwość suszenia wielu rodzajów sypkich produktów;
 • możliwość suszenia w ruchu ciągłym, półciągłym lub przerywanym.

 

Wyposażenie suszarni taśmowej ECO-Dryers obejmuje:

 • automatyczny system ciągłego czyszczenia taśmy na sucho;
 • automatyczny system czyszczenia taśmy na mokro – myjka 160bar;
 • automatyczny system kontroli oraz korekty położenia taśmy;
 • mechanizmy mieszania suszonego materiału zapewniające równomierność wysuszenia;
 • system ciągłego pomiaru wilgotności suszonego materiału – wzdłuż trasy suszenia i na końcu;
 • automatyczny system autodiagnostyczny z powiadamianiem o awariach i anomaliach pracy suszarni za pomocą wiadomości SMS na telefon operatora.

 

Suszenie w pełni kontrolowane

Całość jest sterowana i nadzorowana przez zaawansowany system sterowania ST-201, skonstruowany specjalnie dla suszarń linii ECO-Dryers. Kontroluje on przebieg procesu suszenia i steruje urządzeniami wykonawczymi. Dzięki zastosowaniu inteligentnego oprogramowania zapewniony jest optymalny i ekonomiczny proces suszenia bez względu na zmiany: wilgotności wejściowej materiału, wilgotności i temperatury powietrza otoczenia czy zmian temperatury medium grzewczego.

System sterowania typu ST-201 umożliwia kontrolę poziomu materiału mokrego w zasobniku wejściowym oraz kontrolę poziomu materiału suchego w zasobniku wyjściowym np. w silosie. Zapewniając automatyczne napełnianie zbiornika wejściowego oraz automatyczne opróżnianie zbiornika wyjściowego można całkowicie wyeliminować potrzebę obsługi suszarni przez człowieka.

Wyposażenie suszarń taśmowych z linii ECO-Dryers w nadzór GSM umożliwia automatyczne informowanie służb technicznych użytkownika o wszystkich anomaliach pracy i stanach awaryjnych, takich jak:

– niski poziom napełnienia zbiornika wejściowego

– napełnienie zasobnika wyjściowego

– zbyt niska temperatura zasilania

– awarie poszczególnych napędów elektrycznych

– położenie taśmy poza zakresem pracy, itp.

 

Nowe zastosowanie suszarń taśmowych z linii ECO-Dryers

Wielu polskich producentów brykietu lub pelletu wykorzystuje suszarnie bębnowe, które posiadają wysoką wydajność i relatywnie niską cenę. Niestety ich wykorzystywanie, ze względu na zasadę pracy, wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem pożaru, a dodatkowo barwa wysuszonego w nich produktu też przez wielu jest mało akceptowalna.

Suszarnie taśmowe ECO-Dryers wraz ze specjalnym, innowacyjnym oprogramowaniem znalazły zastosowanie w radykalnym ograniczeniu ryzyka zapalenia oraz zapewniają jasną barwę wysuszonego materiału. Połączenie w jedną linię suszarni bębnowej z suszarnią taśmową powoduje, że można np. suszyć trociny na suszarni bębnowej do wilgotności 35-30% i dosuszać na suszarni taśmowej do właściwej wilgotności końcowej. Zastosowanie takiego tandemu może podnieść wydajność całej linii suszenia, praktycznie wyeliminować ryzyko zapalenia oraz istotnie podnieść jakość wyrobu końcowego. Stosując do opalania kotła ogrzewającego suszarnię taśmową taniego paliwa w postaci zrębki leśnej, zrzynów tartacznych lub pelletu ze słomy można także poprawić ekonomikę całego przedsięwzięcia.

Fot. Ams Elektronik