Bardzo wydajne lakiery wodne OECE

Firma OECE wprowadza dwa nowe cykle lakierów wodnych: bezbarwny oraz pigmentowy, mające zastosowanie przy lakierowaniu elementów toczonych i krzeseł. Cykle te charakteryzują się ponadstandardową wydajnością.

Wysokie właściwości tiksotropowe oraz wysoka jakość powłoki lakierniczej produktów użytych w nowych cyklach predysponują je do lakierowania: krzeseł, ram, paneli, drzwi oraz mebli zmontowanych.

W skład systemu bezbarwnego wchodzi podkład wodny IDRO-CEOFOND 434-0023/2 oraz lakier nawierzchniowy IDRO-CEOPAL 415-0052/xx. System pigmentowy składa się natomiast z białego podkładu
IDRO-CEOFOND 435-9019/2
oraz białego lakieru
IDRO-CEOPAL 415-9010/xx.

Podkład bezbarwny
435-0023/2 charakteryzuje się bardzo wysoką tiksotropią, zachowując jednocześnie dobrą zdolność do moczenia podłoża oraz dobrą rozkładalność na elemencie. Dodatkowe atuty to wysoka przejrzystość, nawet w przypadku nałożenia warstwy do 200 g/m2 oraz wyśmienita łatwość szlifowania, zarówno ręczna, jak i mechaniczna. Zdolność do moczenia/penetracji podłoża jest porównywalna do tej, jaką mają produkty rozpuszczalnikowe zastosowane na podłożu pokrytym już bejcą.

Podkład biały 435-9019/2 nadaje się znakomicie do warunków suszenia wymuszonego, posiada również bardzo wysokie zdolności izolujące przed taninami w przypadku zastosowania go jako system dwuskładnikowy z utwardzaczem 813-69VA w ilości 2%. Produkt ten zalecany jest w przypadku cykli, od których oczekujemy wysokiej odporności chemicznej.

Lakier nawierzchniowy bezbarwny 415-0052/xx oraz biały 415-9010/xx mogą być używane jako konwertery do systemu pigmentowego z zastosowaniem past wodnych serii 445-xx60. Wyśmienita rozlewność również na pionowych powierzchniach, wysoka wydajność transferu elektrostatycznego to tylko niektóre z właściwości obu produktów.

Żywice użyte w produkcji lakierów nawierzchniowych zapewniają ponadprzeciętną odporność chemiczną w porównaniu do konwencjonalnych systemów wodnych jednoskładnikowych. Ta odporność chemiczna może być dodatkowo zwiększona poprzez dodanie utwardzacza 813-69VA w ilości 2% lub też crosslinkera 840-11 w ilości 1%. Testy aplikacyjne oraz produkcyjne potwierdziły wszechstronność zastosowania zarówno w przypadku suszenia standardowego, wymuszonego, jak i systemach aplikacji w pionie.

Wszystkie omówione powyżej produkty są dostępne w sieci sprzedaży firmy ARMWOOD.

(tk)