Vollmer Fot. 7

Automatyzacja procesu ostrzenia pił tarczowych

W dobie rosnących oczekiwań co do jakości ostrzonych pił tarczowych, coraz większy nacisk kładzie się również na dużą wydajność serwisu własnego lub zleconego – takiego, który zagwarantuje stały, wysoki poziom jakościowy narzędzia oraz elastyczność i uniwersalność zarówno w zakresie ostrzonych średnic pił, geometrii i sekwencji uzębienia, jak i samego zastosowania narzędzia.

 

 

Rozwijany konsekwentnie przez firmę Vollmer system załadunku pił za pomocą robota Vollmer ND wraz z w pełni automatycznym procesem pomiaru geometrii piły na szlifierce Vollmer CHD 270, pozwala w wysokim stopniu zautomatyzować pracę ostrzarni i wykorzystać moce maszyn 24 godziny na dobę bez dozoru operatorskiego, np. w wolne dni weekendowe czy święta. Jedną z zalet automatyzacji jest więc niezwykła wydajność i powtarzalność ostrzenia dzięki zastosowaniu dwóch systemów pomiarowych: sondy dotykowej Renishaw, badającej zarówno geometrię piły, jak i stopień zużycia ściernic. Dodatkowy system akustyczny determinuje ścieżkę szlifu i wyznacza precyzyjnie i automatycznie bazowy punkt rozpoczęcia procesu.

Nowoczesna maszyna CHD 270 może zostać wyposażona w zintegrowane przystawki do ostrzenia zęba wklęsłego oraz do nacinania łamacza wióra na piłach do cięcia metalu. Obie przystawki rozszerzają zakres ostrzonych pił bez konieczności przezbrajania maszyny. W połączeniu z wrzecionem uzbrojonym w dwie ściernice: do natarcia i przyłożenia, system jest bardzo elastyczny i niewymagający uwagi operatora, inaczej niż ma to miejsce w przypadku maszyn ustawianych manualnie z koniecznością przezbrajania w zależności od ostrzonej geometrii piły.

Robot obsługujący magazyn pił jest swobodnie programowalny, posiada podwójny uchwyt magnetyczny dla piły wykonanej i przeznaczonej do odłożenia oraz dla piły wyznaczonej do załadunku. Takie rozwiązanie znacznie przyśpiesza proces oraz skraca czasy nieproduktywne. W zależności od ilości pił koniecznych do ostrzenia oraz konfiguracji maszyn współpracujących z magazynem pił (dla magazynu ND 230 możliwa jest praca z jedną maszyną CHD 270, dla magazynu ND 250 z dwoma CHD 270, a magazynu ND 270 z trzema szlifierkami jednocześnie, obsługiwanymi przez jedno ramię robota), wydajność zestawu CHD 270-ND to minimum 320 naostrzonych zębów na godzinę o geometrii trapez-prosty z różnicą wysokości, wykonanych zarówno od strony natarcia, jak i przyłożenia.

Jeden wózek załadunkowy umożliwia zaprogramowanie ostrzenia około 40-50 różnych pił w zakresie średnic Ø100- 600 mm lub Ø200- 840 mm dla większego robota serii ND 3xx. Instalując więc robota ND 250 jesteśmy w stanie zaprogramować do pracy ciągłej minimum 120 pił.

Istotne jest, iż w jednym stosie załadunkowym mogą znajdować się dowolne geometrie uzębień – maszyna przed przystąpieniem do ostrzenia zweryfikuje program z narzędziem założonym przez robota, aby wyeliminować kolizję czy zniszczenie piły. W przypadku wystąpienia nieścisłości w wykonywanej sekwencji ostrzeń lub błędu operatorskiego, piła zostanie odłożona na stos pił gotowych oraz oznaczona w systemie jako niewykonana ze wskazaniem przyczyny, natomiast robot przystąpi do mocowania następnej w kolejności piły z zadanego stosu pił.

Samo programowanie natomiast może odbywać się z zewnętrznego stanowiska wymiany danych DES 400, gdzie operator poprzez dotykowy ekran sterujący błyskawicznie programuje zadane sekwencje ostrzeń dla wszystkich wózków załadunkowych. Rozbudowany system diagnostyki i statystki archiwizuje dane wszystkich procesów wykonanych na konkretnej pile: wykonany program, czas ostrzenia poszczególnych powierzchni, godzinę rozpoczęcia i zakończenia operacji. Jest to to bardzo wartościowe narzędzie służące zwykle do analizy i dalszej optymalizacji procesu.

Uniwersalność i funkcjonalność sytemu CHD 270 wraz z robotem ND pozwala wykorzystać automatyzację przy wszelkich procesach stosowanych w nowoczesnych ostrzarniach czy na liniach produkcyjnych: np. dla własnego serwisu zakładów tartacznych, serwisu i produkcji pił tarczowych do drewna i do metalu (w tym ze specjalną geometrią profilową), dla zakładów ostrzenia narzędzi zarówno z małymi powtarzalnymi partiami pił lub pojedynczymi, jak i dużych partii w dużych ilościach dziennych, zakładając umownie powyżej ok. 50-60 różnych pił na dzień.

http://www2.vollmer-group.com/pl/pl.html

Fot. Vollmer

error: Content is protected !!